បញ្ហាជម្លោះព្រំដែនបានប្រែក្លាយទៅជា “ការប្រលងប្រជែងលើប្រជាប្រិយភាព “

កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលទើបបានបង្កើតថ្មីបានអំពាវនាវដល់គណបក្សនយោបាយធំទាំងពីរក្នុងប្រទេស ឱ្យគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិមុនផលចំណេញនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួន ទន្ទឹមនឹងការផ្សព្វផ្សាយឯកសារស្តីអំពី រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង និងបទបញ្ជាក្រមសីលធម៌ក្នុងបក្សរបស់ខ្លួន។ …

Chea Takihiro
http://www.khmertimeskh.com/news/14481/---border-dispute-turned-into-popularity-contest---/