លោក​ហ៊ុន​ ម៉ា​នី​៖​ ពាណិជ្ជកម្ម​គឺ​អាទិភាព

​​តំណាងរាស្ត្រ​មក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ (CPP)​ លោក​ហ៊ុន​ ម៉ា​នី​ បាន​ធានា​កាលពី​ម្សិលមិញ​ជាមួយ​អ្នក​វិនិយោគ​ជា​ច្រើន​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​កំពុង​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​ការ​ធានា​បរិយាកាស​វិនិយោគ​ល្អ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​ស្ថិរភាព​សង្គម​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/5087901/business-priority-hun-many/