សេវាកម្ម​ Buy​ Now,​ Pay​ Later​ អាច​នឹង​ជំនួស​កាត​ឥណទាន​នា​ពេល​អនាគត​

យោង​តាម​គេហទំព័រ​អាជីវកម្ម​បច្ចេកវិទ្យា​ Tech​ In​ Asia​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​និន្នាការ​នៃ​សេវាកម្ម​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា​ “buy​ now​ pay​ later”​ (BNPL)​ កំពុង​តែ​ទទួល​បានការ​ប្រកួតប្រជែង​ថ្មី​ ខណៈ​ដែល​ជំរើស​នៃ​សេវាកម្ម​នេះ​បាន​រីក​រាលដាល​កាន់តែ​ខ្លាំង​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ឌី​ជី​ថ​ល​អាស៊ី​-​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​។​ …

Tom Starkey
https://bit.ly/39ME7iR