កម្ពុជា​យល់ព្រម​ទទួល​ជនភៀសខ្លួន​បន្ថែម​ទៀត​ពី​កោះ​ណូ​រូ​មក​តាំង​ទីលំនៅ​

​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អន្តោប្រវេសន៍​ ភី​ត​ធឺ​ ឌូ​តុ​ន​ បាន​ជួប​ជាមួយនឹង​បុរស​ខ្លាំង​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដើម្បី​សង្គ្រោះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​តម្លៃ​៥៥​លាន​ដុល្លារ​ ជាមួយនឹង​ប្រទេស​ក្រីក្រ​មួយ​នេះ​ ដើម្បី​តាំងទី​លំនៅ​ជនភៀសខ្លួន​បន្ថែម​ទៀត​ ពី​ប្រទេស​កោះ​ណូ​រូ​។​
​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី​ប្រកាស​ថា​ ខ្លួន​មិន​មាន​គម្រោង​ទទួលយក​ជនភៀសខ្លួន​លើ​ពី​បួន​នាក់​ដែល​បាន​មក​ដល់​ ក្នុង​ខែមិថុនា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​និយាយ​ថា​ ខ្លួន​បាន​រៀបចំ​ខ្លួន​រួចរាល់​ ដើម្បី​ទទួល​យក​ក្រុម​ជនភៀសខ្លួន​មាន​គ្នា​ពី​៤-៥​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​។​…​

Lindsay Murdoch
http://www.smh.com.au/world/cambodia-agrees-to-resettle-more-refugees-from-nauru-20150909-gjj0ta.html