កម្ពុជា​ បំបែក​បាតុកម្ម​នៅ​ថ្ងៃ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​

កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នាក់​ បាន​រង​របួស​នៅ​ពេល​ដែល​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​បាន​បំបែក​បាតុកម្ម​នៅ​ថ្ងៃ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ ដែល​មាន​កម្មករ​កាត់ដេរ​រាប់រយ​នាក់​ និង​អ្នកគាំទ្រ​គណបក្សប្រឆាំង​នៅ​កណ្តាល​ក្រុងភ្នំពេញ​។​ … ​

បុគ្គលិកសារព័តមាន Bangkok Post
http://www.bangkokpost.com/most-recent/407663/cambodia-breaks-up-may-day-rally