កម្ពុជា​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​បាន​គោលដៅ​នាំ​អង្ករ​ចេញ​

កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ហ៊ុន​ សែន​ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​នាំ​អង្ករ​ចេញ​ឱ្យ​បាន​ ១​លាន​តោន​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​នេះ​។​…

​ទោះបីជា​យ៉ាងណា​ បរិមាណ​នៃ​ការ​នាំ​អង្ករ​ចេញ​គឺ​ខ្ពស់​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ ខណៈ​ដែល​អង្ករ​ជាង​ ៣៧០,០០០​តោន​ប៉ុណ្ណោះ​ ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​នៅឆ្នាំ​២០១៤​។​ … ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Kyodo
http://www.bangkokpost.com/news/asean/790885/cambodia-fails-to-meet-rice-export-target