​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់​នៃ​ការ​ប្រកួតប្រជែង​សកល​របស់​ WEF

​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​បាន​រួច​ផុត​ពី​ឈ្មោះ​ជា​ “​អ្នកជំងឺ​អាស៊ី​”​ កំពុង​តែ​មានការ​ប្រកួតប្រជែង​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ ហើយ​ពិភពលោក​កំពុង​ចាប់ផ្តើម​កត់សម្គាល់​។​ របាយការណ៍​ប្រកួតប្រជែង​សកល​ឆ្នាំ​២០១៩​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចេញផ្សាយ​ដោយ​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF)​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ខែតុលា​ បាន​ចាត់​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រទេស​កម្ពុជា​លេខ​ ១០៦​ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ចំនួន​ ១៤១​ ដែល​មិនមែន​ជា​ជំហរ​មិនល្អ​នោះ​ទេ​ សម្រាប់​ប្រទេស​ដែល​កំពុង​ងើបឡើង​វិញ​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​អំពើ​ព្រៃផ្សៃ​ និង​សង្គ្រាមស៊ីវិល​ដ៏​រ៉ាំរ៉ៃ​ដែល​ទើបតែ​បញ្ចប់​នៅ​ចុង​ទស​វត្ស​ឆ្នាំ​១៩៩០​។​ …

Jose Rodriguez T. Senase
https://www.khmertimeskh.com/50650070/cambodia-improves-in-wef-global-competitiveness-ranking/