​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ស្តារ​ផ្លូវដែក​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ថៃ​វិញ​ ក្រោយ​រយៈពេល​៤៥​ឆ្នាំ​

​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ ថ្ងៃ​ទី​០៤​ ខែកក្កដា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បើក​ជា​ថ្មី​នូវ​ផ្លូវដែក​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ផ្លូវដែក​មួយ​ដែល​កំពុង​រត់​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទៅ​កាន់​ព្រំដែន​ជាមួយ​ប្រទេស​ថៃ​ដែល​ជា​ប្រទេស​ជិតខាង​។​ …

The Straits Times
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/cambodia-restores-railway-link-to-thailand-after-45-years