ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​ខណៈ​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន​ដទៃ​ទៀត​ប្រកាស​បើក​សេដ្ឋកិច្ច​ឡើង​វិញ​

​នៅ​ពេល​ចំនួន​អ្នក​គ្មាន​ការងារ​កើនឡើង​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​ ស្រប​ពេល​ឱកាស​ការងារ​មាន​កំរិត​ ការ​កើនឡើង​បំណុល​ និង​កង្វះ​ឱកាស​សេដ្ឋកិច្ច​ ប្រទេស​កម្ពុជា​អាច​នឹង​ត្រូវ​បានការ​យកចិត្តទុកដាក់​ពី​ដៃគូ​អាស៊ាន​ធំៗ​។​ …​

បុគ្គលិកខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50728252/cambodia-risks-being-left-behind-while-other-asean-members-announce-reopening-of-economy/