ក្រសួងសុខាភិបាល​ជូនដំណឹង​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ធ្វើដំណើរ ការអនុវត្ត​វិធាន​សុខាភិបាល ​និង​ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​នៅ​កម្ពុជា​សម្រាប់​អ្នកដំណើរ​ចូលមក​កម្ពុជា​ស្របតាម​គន្លង​ប្រក្រតីភាព​ថ្មី​

ក្រសួងសុខាភិបាល​សម្រួល​របប​នៃ​ការធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​សម្រាប់​អ្នកដំណើរ​មកកាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​ ១៩ ​បាន​ពេញលេញ និង​តម្រូវឱ្យ​អនុវត្ត​វិធានការ​សុខាភិបាល​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ ​១៩ ដោយ​ត្រូវអនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​ ១៨ ខែតុលា​។​ …

រី សុចាន់
https://www.postkhmer.com/national/2021-10-16-2235-225207.html