កម្ពុជា និងវៀតណាមបង្កើនពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែន

ប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនតួលេខពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់ខ្លួនឱ្យដល់ ៥ ពាន់លានដុល្លារ ដោយការពន្លឿនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែន បន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ …

ជា វណ្ណៈ
https://www.khmertimeskh.com/50533723/cambodia-vietnam-to-boost-border-trade/