សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង ៥,៥% នៅឆ្នាំ ២០២២ បើទោះបីជាឆ្នាំនេះមានភាពរអាក់រអួលក៏ដោយ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (Asian Development Bank-ADB) បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងស្ទុះងើបឡើងវិញ ៥,៥ % នៅឆ្នាំ ២០២២ ទោះបីមានការថយចុះបន្តិចក៏ដោយ ១,៩% ត្រូវបានព្យាករណ៍នៅឆ្នាំនេះចំពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/39sffvF