ចំណាត់ថ្នាក់​មជ្ឈមណ្ឌល​ដឹក​ជញ្ជូន​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ដដែល​

ចំណាត់ថ្នាក់​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​បន្តិច​នៅ​ក្នុង​ស​ន្ទ​ស្សន៍​សកល​នៃ​ទីផ្សារ​ដឹក​ជញ្ជូន​ដែល​កំពុង​រីក​ចម្រើន​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​។​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ការ​ស្ទង់​មតិ​ដដែល​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ ចំណាត់ថ្នាក់​នេះ​កើនឡើង​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​ ពី​លេខ​រៀង​ ៤២​ ដល់​ ៤១​ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ចំនួន​ ៥០​ ដែល​បាន​រាប់​ប​ញ្ជូ​ល​នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​នេះ​។​ …​

Jose Rodriguez T. Senase
https://www.khmertimeskh.com/50692512/cambodias-ranking-as-a-logistics-hub-remains-stable