ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង​ ៧៧​ភាគរយ​ ក្នុង​រយៈពេល​បី​ខែ​

យោង​តាម​ទិន្នន័យ ​របស់លេខាធិការដ្ឋាន​សេវា​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​សម្រាប់​បែបបទ​នាំ​អង្ករ​ចេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​នាំ​អង្ករ​ចេញ​ចំនួន​ ១៤៩,៤៦៤​ តោន​ នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​៣​ខែ​ដំបូង​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​ កើនឡើង​ ៧៧​ភាគរយ​ បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://bit.ly/1MVsDJK