កម្ពុជា ​នាំចេញ​អង្ករ​ឆ្នាំ​២០១៦​ ក្នុង​បរិមាណ​ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​ឆ្នាំ​មុន

ការ​នាំចេញ​អង្ករ​កម្ពុជា​ ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ មាន​បរិមាណ​ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៥ ក្នុង​កំណើន​ត្រឹម​តែ ០,៧​ភាគរយ ស្មើ​នឹង ៥៤២.១៤៤​តោន។ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ចេញ​ផ្សាយ​​​កាល​ពី​ម្សិលមិញ។ តួលេខ​នាំចេញ​បង្ហាញ​ថា ការ​នាំចេញ​ឆ្នាំ​២០១៦ ស្ទើរ​តែ​គ្មាន​កំណើន​សោះ ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៥ និង​ទាប​បំផុត​គិត​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១៤ ​មក។ …

ជា វណ្ណៈ
http://bit.ly/2iOaAM6