ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​ចំណុច​ទាក់ទាញ​អ្នក​វិនិយោគ​ចិន សម្រាប់​ទីផ្សារ​អាស៊ាន

ប្រទេស​ចិននឹង​ពិចារណា​ក្នុង​ការ​បង្កើត​តំបន់​ឧស្សាហកម្ម​នៅ​កម្ពុជាខណៈ​ចិន ​និង​អាស៊ាន ​នឹង​ចេញ​សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ឧស្សាហកម្ម​ចិន-​អាស៊ាន ដែល​​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន​ដល់​កម្ពុជា។​ ការ​ពិចារណា​ក្នុង​ការ​បង្កើត​តំបន់​ឧស្សាហកម្ម​នៅ​កម្ពុជា ​ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​អំឡុង​ពេល​ជំនួប​ប្រជុំ​រវាង លោក ប៉ាន សូរស័ក្ដិ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម និង​លោក Xu Ningning ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​នៃ​សមាគមន៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន-​អាស៊ាន និង​សហការី ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា​លើ​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ និង​កាលានុវត្តភាព​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។ …

ស៊ុំ ម៉ាណេត
http://bit.ly/2fYcysr