ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ប្រឈម​នឹង​ការ​ទម្លាប់​មិន​បាន​នៅ​ក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មិន​ដូច​ប្រទេស​ចិន​

​ជាមួយនឹង​កំណើន​យឺតៗ​នៅ​ក្នុងស្រុក​ និង​ការ​កើនឡើង​តម្លៃ​ពលកម្ម​ សហគ្រិន​ចិន​ កំពុង​តែ​សម្លឹង​មើល​ទីផ្សារ​ក្រៅ​ស្រុក​ ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក​។​ ប៉ុន្តែ​ ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ប្រ​ញ៉ាប់​ប្រញាល​ទៅ​ទីផ្សារ​ឯនាយ​សមុទ្រ​ ពួក​គេ​ត្រូវ​ ដោះស្រាយ​ជាមួយនឹង​បញ្ហា​សហជីព​ពិបាក​គ្រប់គ្រង​ តុលាការ​ឯករាជ្យ​ និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ឈឺឆ្អាល​។​ សម្រាប់​សហគ្រិន​ចិន​ដទៃ​ទៀត​ ការ​ជួប​ប្រទះ​ នឹង​នយោបាយ​ពហុបក្ស​ និង​ការ​ប្រឈម​អំណាច​នៃ​មតិ​សាធារណៈ​ រឹតតែ​បង្កើន​បន្ទុក​លើ​ពួក​គេ​។​…​

Simon Denyer
https://www.washingtonpost.com/world/chinese-companies-face-culture-shock-in-countries-that-arent-like-china/2015/08/14/a048eb64-3bbd-11e5-88d3-e62130acc975_story.html