ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ពន្យា​ពេល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ឈាន​ទៅ​រក​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​មធ្យម​

​របាយការណ៍​របស់​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បង្ហាញ​ថា​ ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ថយ​ចុះ​ជា​លំដាប់​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ទស្ស​វត្ស​ក្រោយ​ និង​ពន្យា​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ក្នុង​ការ​ឈាន​ទៅ​រក​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​មធ្យម​។​ កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​បរិស្ថាន​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ​ចំនួន​ពីរ​៖​ “​ដំណោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​លើ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​”​ និង​ “​ការ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​”​។​ …​

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50648301/climate-change-to-delay-kingdoms-ascent-to-middle-income-economy/