គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្តោតសំខាន់លើវិន័យរបស់បក្សនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ

សិក្ខាសាលារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងខែស្តីអំពី “ភិនភាគនយោបាយ” របស់ខ្លួននឹងផ្តោតលើការបញ្ចុះបញ្ចូលតំណាងរាស្ត្រ និងសមាជិកឱ្យរួបរួមលើព័ត៌មានតែមួយក៏ដូចជា ធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាតែនៅក្នុងគណបក្សប៉ុណ្ណោះ នេះបើយោងតាមពាក្យសម្តីរបស់ប្រធាន គណបក្សប្រឆាំង លោកសមរង្ស៊ីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធ។ …

Alex Willemyns
https://www.cambodiadaily.com/news/cnrp-focuses-on-party-discipline-at-meeting-94485/