លោក​ សមរង្ស៊ី ចាប់​ផ្ដើម​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ធ្វីធើរ​សម្រាប់​ផ្ញើ​សារ

មេដឹកនាំ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​លោក​ សម រង្ស៊ី បាន​ចាប់ផ្ដើម​ចូល​ទៅ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ធ្វីធើរ (Twitter) ជា​កម្មវិធី​ដែល​លោក​ទើប​ប្រើ​លើក​ដំបូង​ និង​ជា​គេហទំព័រ​ដែល​លោក​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ផ្ញើ​សារ​អបអរ​សាទរ​ដល់​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​ទើប​ជាប់​ឆ្នោត​ថ្មី​គឺ​លោក​ ដូណាល់ ត្រាំ ផង​ដែរ​ហើយ​បន្ទាប់​មក​លោក​ក៏​បាន​ប្រើ​វា​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​សម្រាប់​​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ។ …

Alex Willemyns
http://bit.ly/2g1R773