​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​អង្ករ​

​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​កំពុង​ចាត់វិធានការ​ ដើម្បី​បញ្ឈប់​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​អង្ករ​។​ យោង​តាម​របាយការណ៍​នៃ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​ទំនិញ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ ដើម្បី​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ផលិត​ស្រូវ​សំខាន់ៗ​រួម​មាន​ ខេត្តបាត់ដំបង​ កំពង់ធំ​ កំពង់ចាម​ ព្រៃវែង​ និង​តាកែវ​។​ …

ស៊ុំ ម៉ាណេត
https://www.khmertimeskh.com/50513263/commerce-ministry-intervenes-to-stop-fall-in-rice-price/