សហគមន៍​ប្តឹង​ប៉ូ​លី​ស​ព្រំដែនដែលអនុញ្ញាតិឱ្យមាន​អ្នក​កាប់​ឈើ​ខុសច្បាប់

​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​ អ្នក​ភូមិ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​បាន​ដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​ប្រឆាំង​នឹង​មន្ត្រី​ប៉ូ​លី​ស​មូលដ្ឋាន​ព្រំដែន​ចំនួន​បី​និង​មន្ត្រី​ព្រៃឈើ​មួ​ួ​យ​រូប​ ដោយ​ចោទប្រកាន់​ពួក​គេ​ពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ជន​កាប់​ឈើ​សញ្ជាតិ​វៀតណាម​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​នៅ​ក្បែរ​នោះ​និង​កាប់​ព្រៃឈើ​ខុសច្បាប់​ដែល​ជា​ព្រៃ​ដែល​ពួក​គេ​ពឹងផ្អែក​សម្រាប់​ការ​ចិញ្ចឹមជីវិត​។​ …​

បែន​ សុខហ៊ាន
https://www.cambodiadaily.com/news/104780-104780/