តុលាការ​ កោះ​ហៅ​ស្ថាបនិក​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ​

លោក អាឡិច​ ដែល​ចេះ​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​យ៉ាង​ច្បាស់​នោះ បាន​បញ្ជាក់​ថា៖ «ខ្ញុំមាន​សិទ្ធិ​ការពារ​ខ្លួននៅ​ក្នុង​សវនា​​ការ​ យោង​តាម​ច្បាប់ យោង​តាម​កតិកា​សញ្ញាអន្តរ​ជាតិ យោង​តាម​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​ផង និង​យោង​តាម​ច្បាប់​នៃ​ប្រទេស​ កម្ពុជា ហើយ​មេធាវី​ខ្ញុំ​​បាន​ព្យាយាម​រយៈពេល​ជាង ​២​ ឆ្នាំ​កន្លះ​កន្លង​មក ពីព្រោះ​អីតាំង​ពី​ខែ ២ ខែ ៣ ​ឆ្នាំ​ ២០១៦ រហូត​បច្ចុប្បន្ន​ហ្នឹង។ អ៊ីចឹង​នេះ​គឺជា​លទ្ធផល​នៃការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​របស់​មេធារីរបស់​ខ្ញុំ​ ដែល​ខ្ញុំ​បានប្រាប់​គាត់​ថា ជំរុញ​ឱ្យ​តុលាការ​ហ្នឹងគោរព​នីតិវិធី គោរព​សិទ្ធិ​របស់​ខ្ញុំ​ផង»។ …

រី សុចាន់
https://bit.ly/2H1dOap