បំណុល​ និង​ការ​ធ្វើ​ចំណាកស្រុក​ក្នុង​កំឡុង​កូ​វី​ដ​-១៩

ការ​បិទ​ច្រកព្រំដែន​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​របស់​ថៃ​ ក៏​ដូច​ជា​កង្វះខាត​ទឹកបាន​បង្ក​ការ​លំបាក​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ ដោយ​ឃើញ​ថា​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ពួក​គេ​បាន​ថយ​ចុះ​ដោយសារ​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ពី​បរទេស​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​នៅ​ និង​ដំណាំ​ត្រូវ​បាន​ខូចខាត​។​ …​

សុខ ចាន់ និង Harrison White
https://www.khmertimeskh.com/50754977/debt-and-migration-during-covid-19/