ក្រៅ​តែ​ពី​ការ​ដាក់​ពន្ធនាគារ​លើ​សកម្មជន​គណបក្សប្រឆាំង​ កិច្ចសហការ​ខាង​នយោបាយ​នៅ​តែ​បន្ត​

មន្ត្រី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ មក​ពី​គណបក្សកាន់អំណាច​ និង​គណបក្សប្រឆាំង​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ពួក​គេ​នឹង​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​សន្ទនា​ខាង​ នយោបាយ​ បើ​ទោះបី​ជា​តុលាការ​សម្រេច​ដាក់​ពន្ធនាគារ​សកម្មជន​គណបក្ស ប្រឆាំង​១១​នាក់​ ក៏​ដោយ​។​…​

នៅ វណ្ណារិន
http://www.voacambodia.com/content/despite-jail-for-opposition-activists-political-cooperation-remains/2875693.html