សហជីព​ខ្លះ​គាំទ្រ​ច្បាប់​ ខណៈ​ខ្លះ​ទៀត​ចង់​ឲ្យ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម

ក្រុម​សហជីព​មួយ​ចំនួន​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​គាំទ្រ​ច្បាប់​សហជីព​ដែល​រដ្ឋសភា​ទើប​អនុម័ត​ និង​ថា​ចូលរួម​អនុវត្ត​ច្បាប់​នេះ​ស្រប​ពេល​ដែល​សហជីព​មួយ​ក្រុម​ទៀត​បាន​ប្រជុំ​គ្នា​គ្រោង​ដាក់​លិខិត​ទៅ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​ស្នើឲ្យ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​មាត្រា​ខ្លះ​ជា​អ្វី​ដែល​ពួកគេ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ចំពោះ​ការ​បង្ក​ការ​រាំងស្ទះ​ដល់​សិទ្ធិ​សេរីភាព​។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/2d5XcvR