​ការ​ជំរុញ​ផលិតកម្ម​ចំណី​សត្វ​ក្នុងស្រុក​

​លោក​ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ផលិតកម្ម​ចំណី​សត្វ​ក្នុងស្រុក​ផ្គត់ផ្គង់​តម្រូវការ​ក្នុងស្រុក​ បង្កើត​ការងារ​ និង​កាត់​បន្ថយ​ការ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ពី​បរទេស​។​ …​

ជា វណ្ណៈ/AKP
https://www.khmertimeskh.com/50744882/domestic-animal-feed-production-urged/