ក្រសួង​អប់រំ​ពិនិត្យ​ករណី​សិស្ស​ប្រឡង​ធ្លាក់​កែ​ឲ្យ​ជាប់

ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​បង្កើត​គណៈកម្មការ​កោសល្យ​វិច័យ​​មួយ​ដើម្បី​ពិនិត្យ និង​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ជុំវិញ​ករណី «មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​មន្ទីរ​អប់រំ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ពុករលួយ​លួច​ធ្វើ​លិខិត​បញ្ជាក់​ការ​សិក្សា​ឲ្យ​សិស្ស​​ម្នាក់​ពី​ការ​ប្រឡង​​ធ្លាក់​បាក់ឌុប​ឲ្យ​មក​ជាប់​វិញ​ជា​ថ្នូរ​នឹង​លុយ ៦៥០ ដុល្លារ»។ …

ឃុត សុភចរិយា
http://bit.ly/1OHlR8a