សត្វទន្សោងជិត​ផុត​ពូជ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ភាគ​ពាយ័ព្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា

​ក្រុម​អភិរក្ស​សត្វព្រៃរបស់​អង់គ្លេស​បាន​និយាយ​ថា​រូបភាពនៃសត្វទន្សោងនៅ​តំបន់​មួយ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​ត្រូវថតបាន តាមរយៈកាមេរ៉ា​បង្កប់របស់​ខ្លួន​ដែល​សត្វ​ប្រភេទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេគិត​ថា​បាន​ផុត​ពូជ​កាលពី​ពេល​មុន​បាត់​ទៅ​ហើយ​។​ …

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/1?page=15&token=YTczNGU3YzIzOGN