ក្រសួង​អប់រំ​គ្រោង​ដាក់​បញ្ចូល​មុខ​វិជ្ជា​សហគ្រិនភាព​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​គ្រោង​បញ្ចូល​មេរៀន​ផ្នែក​សហគ្រិនភាព​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ ចាប់ពី​កម្រិត​អនុវិទ្យាល័យ​ក្នុង​គោលដៅ​បញ្ជ្រាប​ការ​យល់​ដឹង​របស់​យុវ​សិស្ស​កម្ពុជា​ស្តីពី​ជំនាញ​គន្លឹះ​សម្រាប់​អនុវត្ត​លើ​កិច្ចការ​អាជីវកម្ម និង​ការងារ​។ នេះ​បើ​តាម​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ ដែល​ត្រូវ​បាន​ស្រង់​សម្តី​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន​រដ្ឋ​AKP​។​ …

Post Staff
http://bit.ly/2fmGPg9