អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរី​ បើក​វេទិកា​សម្រប​សម្រួល​ដី​សម្បទាន​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម ជាមួយ​អ្នក​ភូមិ​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិចក្រោយ​មាន​ជម្លោះ

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​រតនគិរី​ បានរៀប​ចំ​វេទិកា​មួយកាលពី​ថ្ងៃទី ២៦​ ខែ មីនា ​ដើម្បី​សម្រប​សម្រួល​ដីសម្ប​ទាន ​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍន៍​វៀត​ណាម​ Hoang Anh Gia Lai (HAGL) ជាមួយ​អ្នកភូមិ ​ទាក់ទង​នឹង​ដី​អារក្ស ​និង​ភ្នំ​អារក្ស ​របស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ដែលមិន​ទាន់​បាន​ប្រគល់​ដី​ឲ្យ​នៅ​ឡើយ​ ដោយ​អ្នកភូមិ​ និង​ក្រុមហ៊ុន​បាន​សម្បទាន​ដី​ឲ្យ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។ …

រី សុចាន់
https://bit.ly/2WsYyI3