ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​ជប៉ុន​កើន​ខ្លាំង​ក្នុង​ត្រី​មាស​ទី១

ជាមួយ​នឹង​លំហូរ​ចូល​ការ​វិនិយោគ​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​យ៉ាង​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​មក​កម្ពុជា ការ​នាំ​ចេញ​សរុប​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​មហា​អំណាច​សេដ្ឋកិច្ច​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី៣ របស់​ពិភពលោក​បាន​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​នៅ​ត្រីមាស​ទី១​ឆ្នាំ​នេះ ខណៈ​ដែល​ការ​នាំ​ចេញ​សរុប​របស់​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​៩​ផ្សេង​ទៀត​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ដោយ​សារ​តែ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​ប្រាក់​យ៉េន​របស់​ជប៉ុន​ធៀប​នឹង​តម្លៃ​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​បាន​ពី​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ជប៉ុន ​(JETRO)។ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/1GcvNmd