ការ​ស្រាវជ្រាវ​៖​ រោងចក្រ​​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​ក​ម្មា​ការិនី​

​បើ​ទោះបីជា​មាន​ចំនួន​ក​ម្មា​ការិនី​ដ៏​ច្រើន​លើសលុប​ក្តី​ ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ​បានបរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សុខមាលភាព​មាតា​និង​ទារក​ដែល ​ជា​តម្រូវការ នៃ​បុគ្គលិក​របស់​ពួក​គេ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​ដែល​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​ អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ Enfants​ and​ Development​។​ …

Taylor O'Connell
https://www.cambodiadaily.com/news/factories-failing-women-study-108780/