ពលរដ្ឋ​ដែល​ពឹង​ផ្អែក​ខ្លាំង​ពេក​លើ​របរ​កសិកម្ម​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច

ផលិតភាព​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បញ្ហា​ដោយ​សារ​ភាព​អសមត្ថភាព ក្នុង​ការ​ប្រែ​ក្លាយ​ចំនួន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​វ័យ​ក្មេង​ឲ្យ​ទៅ​ជា​កម្លាំង​ពលកម្ម​ជំនាញ និង​ការ​រីក​ចម្រើន​យឺត​ដោយ​សារ​ការ​ពឹង​ផ្អែក​ខ្លាំង​ពេក​ទៅ​លើ​កសិកម្ម។ នេះ​បើ​តាម​របាយ​ការណ៍​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក​ដែល​ចេញ​កាល​ពី​ចុង​សប្តាហ៍​មុន។ នៅ​ក្នុង ប្រទេស​កម្ពុជា និង វៀតណាម ការ​ធ្វើ​ពិពិធកម្ម​នៃ​ពលកម្ម​ពី​វិស័យ​កសិកម្ម គឺ​បាន​រួម​ចំណែក​ជាង ៧០ ភាគរយ​នៃ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​របស់​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ។ នេះ​បើ​តាម​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​តំបន់​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «ការងារ​នៅ​អាស៊ីបូព៌ា​ប៉ាស៊ីហ្វិក៖ ការងារ​សហគ្រាស​និង​សុខុមាលភាព»។ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ពី ៧៥ ទៅ ៨០ ភាគរយ​បន្ត​ពឹង​ផ្អែក​ទៅ​លើ​ចំណូល​ដែល​បាន​មក​ពី​កសិកម្ម​ដែល​វា​រារាំង​ដល់​ផលិតភាព​និង​ការ​បង្កើត​ទិន្នផល​សេដ្ឋកិច្ច​រីក​ចម្រើន​ខ្លាំង។ របាយ​ការណ៍​ដែល​ចេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ «ក្នុង ប្រទេស​កម្ពុជា ចំណូល​ពី​អាជីវកម្ម​ដែល​មិន​មែន​កសិកម្ម…គឺជា​ប្រភព​ចម្បង​នៃ​ចំណូល​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ជីវភាព​ធូរធារ​បំផុត​ខណៈ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​បំផុត​ពឹង​ផ្អែក​បំផុត​ទៅ​លើ​កសិកម្ម»។ ដើម្បី​យក​យុវវ័យ​ជនបទ​ចេញ​ពី​ភាព​ក្រីក្រ​និង​ការងារ​កសិកម្ម​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​កែ​លម្អ​វិស័យ​អប់រំ ដោយ​ត្រូវ​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​នូវ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​សហស្សវត្សរ៍​ចំពោះ​ការ​អប់រំ​ថ្នាក់​បឋម​សិក្សា​សកល​ត្រឹម ឆ្នាំ​២០១៥។ ….

Laignee Barron
http://postkhmer.com/national/1-national-news/114219-2014-05-13-02-44-01