​ការ​ទូទាត់​តាម​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ កាន់តែ​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​

​ស្រប​ពេល​ការ​កើនឡើង​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​ ១៩​ ថ្មី​ ជា​ពិសេស​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​ ២០​ កុម្ភៈ​ គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងឡាយ​នៅ​កម្ពុជា​ (FIs)​ បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​កើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ឌី​ជី​ថ​ល​ ជា​ពិសេស​ក្នុងអំឡុងពេល​ការ​បិទ​ខ្ទប់​ថ្មីៗ​នេះ​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://bit.ly/2RSZnNf