ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានជំរុញឱ្យធ្វើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក

លោកនាយក​ រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​សែន​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ​ធុន​ធ្ងន់​ ឱ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​រថយន្ត​កុងតឺន័រ​មក​ជា​ការ​ដឹក​ ជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ដែល​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​និង​សំចៃ​ថវិការ​​ ព្រមទាំងអាច​ការពារ​ផ្លូវថ្នល់​ពី​ការ​ខូចខាត​ធ្ងន់ធ្ងរ​ផងដែរ។​ …​

ស ច័ន្ទដារ៉ា
http://www.phnompenhpost.com/business/firms-urged-take-rail-route