ពិព័រណ៍នៅតាមដងផ្លូវរាជធានីភ្នំពេញជាលើកដំបូងនៅទួលទំពូង

ពិព័រណ៍តាមផ្លូវជាលើកដំបូងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅផ្សារទួលទំពូងត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាផ្សាររុស្ស៊ីនៅថ្ងៃស្អែកនេះ។ …

Srey Kumneth and Nou Sotheavy
http://www.khmertimeskh.com/news/15703/first-phnom-penh-street-fair-at-toul-tom-poung/