សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ​តាម​ផ្លូវ​ដែក​កំពុង​បង្ហាញ​ពី​កំណើន​​ តែ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ថា​ នៅ​ខ្វះខាត​ច្រើន

សមត្ថភាព​ផ្លូវ​ដែក​កម្ពុជា​នៅ​ពេល​នេះ​អាច​បម្រើ​​សេវា​ត្រឹម​តែ​ចម្ងាយ​ ផ្លូវ​​ ២៦៦ ​គីឡូម៉ែត្រ​​រវាង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ និង​កំពង់ផែ​សមុទ្រ​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ​ប៉ុន្តែ​​​ការ​​​​ប្រើប្រាស់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ​​​​តាម​ផ្លូវ​ដែក​ដែល​ ទើប​​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ឡើង​វិញ​នេះ​ទទួល​​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ​នេះ​បើ​តាម​​​លោក​ John Guiry អគ្គនាយក Royal Railway ​ដែល​​បាន​​លើក​ឡើង​ពី​ដំណើរការ​សេដ្ឋកិច្ច​រយៈពេល​វែង​នៃ​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន ​របស់​កម្ពុជា។ …

Kali Kotoski
http://bit.ly/1NCwCGP