​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិព័រណ៍​ “​អនាគត​បៃតង​”​ បង្ហាញ​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​ហត្ថកម្ម​ធម្មជាតិ

ក្រុមហ៊ុន​ និង​អង្គការ​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជួបជុំ​គ្នា​ដើម្បី​អបអរ​អាជីវកម្ម​ក្នុងស្រុក​ដែល​គិតគូរ​ពី​បរិស្ថាន​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​ ១៦​ ខែមករា​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា​ “​អនាគត​បៃតង​”​។​ …​

Tom Starkey
https://www.khmertimeskh.com/50804120/futures-is-green-event-a-showcase-for-local-eco-craftmanship/