រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​បើក​ការ​សន្ទនា​អំពី​បញ្ហា​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​កាត់ដេរ​

​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ក្រសួង​ការងារ​បាន​ប្រកាស​អំពី​កិច្ច​សន្ទនា​ជា​ផ្លូវ​ករ​ដើម្បី​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​កាត់ដេរ​ទាប​បំផុត​ ប្រចាំ​វិស័យ​ដ៏​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​គឺ​វិស័យ​កាត់ដេរ​ កើន​ដល់​១២៨​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​ នឹង​ចាប់ផ្តើម​ប្រតិបត្តិ​តាម​ចាប់ពី​ខែកក្កដា​នេះ​តទៅ​។​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ពិនិត្យ​កាល​ ដូច​គ្នា​សំរាប់​ការ​ជជែក​ពិភាក្សា​រវាង​សហភាព​នឹង​កម្ម​ការ​ជា​លើក​ទី​១​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://www.cambodiadaily.com/news/government-announces-start-of-garment-sector-wage-talks-85550/