សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​តែ​រឹង​មាំ​ ក្នុង​រយៈពេល​មធ្យម​

ចក្ខុវិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​ កម្ពុជា​ នៅ​តែ​រឹង​មាំ​ក្នុង​រយៈពេល​មធ្យម​ ទោះបីជា​ប្រទេស​នេះ​នឹង​ប្រឈម​ហានិភ័យ​ខាងក្រៅ​កាន់តែ​ធំ​ និង​លទ្ធភាព​បាត់បង់​សិទ្ធិ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​សំខាន់​ក៏​ដោយ​។​ ក្រុមការងារ​របស់​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​ នៅ​ដើមខែ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​មក​កាន់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ និង​បាន​ជួប​លោក​ អូន​ ព័ន្ធ​មុនី​រ័​ត្ន​ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (MEF)​ របស់​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ធ្វើការ​ពិភាក្សា​អំពី​កា​រវិ​វ​ឌ្ឍ​ថ្មីៗ​ និង​ចក្ខុវិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​ កម្ពុជា​។​ …

ហ៊ គីមសាយ
https://bit.ly/2XAfWv6