នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯកសារ Panama

ក្រុម​សង្គម​ស៊ី​វិល​ និង​អ្នកជំនាញ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើម្បី​បើក​ការ​ស៊ើបអង្កេត​លើ​ហេតុ​អ្វី​បានជា​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​យុ​ត្តិ​ធ​ម៍​លោក​ អង្គ​ វង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា​ មានឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​ដែល​ហៅ​ថា​Panama​។​ …​

នឿន វណ្ណារិន
http://www.voanews.com/content/cambodia-panama-papers-probe-justice-minister-ang-vong-vathana/3280296.html