ស​ន្ទ​ស្សន៍​បង្ហាញ​ថា​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​តែ​មានការ​អភិវឌ្ឍ​មនុស្ស​ទន់ខ្សោយ​

កម្ពុជា​ជាប់​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី​ ១៤៣​ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ទាំង​ ១៨៨​នៅ​ក្នុង​ ស​ន្ទ​ស្សន៍​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស​ (HDI)​ ថ្មី​បំផុត​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ដែល​ជា​ការ​វាស់វែង​រួម​បញ្ចូល​សមាសធាតុ​ដូច​ជា​ សុខាភិបាល​ ការ​អប់រំ​និង​ជីវភាព​រស់នៅ​ដោយ​យោង​តាម​តួលេខ​ថ្មី​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​។​ …​

Tej Parikh
https://www.cambodiadaily.com/news/index-shows-cambodia-still-weak-on-human-development-103035/