​ក្រុមហ៊ុន​ឥណ្ឌា​សំលឹង​មើល​ដៃគូ​គម្រោង​រថយន្តក្រុង​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​

ក្រុមហ៊ុន​សហ​ពាណិជ្ជ​អន្តរជាតិ​មួយ​ដែល​មាន​ឬ​ស​គល់​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ឥណ្ឌា​កំពុង​សម្លឹង​មើល​ដៃគូ​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ លើ​គម្រោង​មួយ​ដែល​នឹង​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​ដឹក​ជញ្ជូន​សាធារណៈ​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្លាយជា​អ្នក​ផលិត​ និង​នាំ​ចេញ​រថយន្តក្រុង​អគ្គិសនី​។​ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Sram​ &​ Mram​ Group​ កាលពី​ស​ប្តា​ហ៍​មុន​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​រួម​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ Elpro​ Automobiles​ Pvt​ Ltd​ មានការ​ពិភាក្សា​ដំបូង​ជាមួយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទាក់ទង​នឹង​គម្រោង​ដែល​បាន​ស្នើ​សុំ​។​ …

Jose Rodriguez T. Senase
https://www.khmertimeskh.com/50637280/indian-companies-eye-bus-project-partnership-with-cambodian-govt/