នគរបាល​ខេត្តកោះកុង​ដោះ​លែង​អ្នក​តវ៉ា​១៧​នាក់​

កាលពីល្ងាច​ថ្ងៃ​ពុធ​ នគរបាល​នៅ​ខេត្តកោះកុង​ បាន​ដោះ​លែង​មនុស្ស​១៧​នាក់​ឱ្យ​មាន​សេរីភាព​ រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​បុគ្គលិក​អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​បាន​ឃាត់ ខ្លួន​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​តវ៉ា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ​ផងដែរ។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald​
http://thecambodiaherald.com/cambodia/koh-kong-police-releases-17-protesters-8919