វិវាទដីធ្លី​ក្នុង​​ខេត្ត​ក្រចេះ​នៅតែគ្មាន​ដំណោះស្រាយ​បន្ទាប់ពី​ការ​ពិភាក្សា​

តំណាង​​​អ្នក​​​ភូមិ​​​ខេត្ត​​​ក្រចេះ ដែល​​​បាន​​​ជាប់​​​ពាក់​​​ព័ន្ធ​​​ក្នុង​​​វិវាទ​​​ដីធ្លី ជាមួយ​​​ក្រុមហ៊ុន​​​កសិ​​​ពាណិជ្ជកម្ម​​​មួ​​​យ​​​បាន​​​និយាយ​​​ថា ការ​​​ពិភាក្សា​​​ជាមួយ​​​​​​មន្ត្រី​​​រៀប​​​ចំ​​​ដែន​​​ដី​​​ និង​​​មន្ត្រី​​​ខេត្ត​​​នៅ​​​សាលា​​​ស្រុក​​​ស្នួល​​​កាល​​​ពី​​​ម្សិលមិញ បាន​​​បញ្ចប់​​​ដោយ​​​គ្មាន​​​ដំណោះ​​​ស្រាយ​​​អ្វី​​​ឡើយ​​​។ …

អូន ភាព
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/18963/