ក្រសួង​ដែនដី​ចេញ​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​ជាង​ ៤៥​ ម៉ឺន​ប័ណ្ណ​

រហូតមកដល់​ពេលនេះ​ ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​បាន​ចេញ​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​ដីធ្លី​ចំនួន​ ៤៥៦,២១០​។ ការប្រជុំ​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់ក្រ​សួង​ដែល​បាន​ចាប់ផ្តើម​កាលពី​ម្សិលមិញ​ បាន​លើកឡើង​ថា​ខ្លួន​បាន​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ដីធ្លី​ចំនួន​ ១០៥​ លើ​ ៨១៧ពាក្យ​បណ្តឹង​ ដែល​ខ្លួន​បាន​ទទួល​ ហើយ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​បាន​ដោះស្រាយ​ ២ ក្នុងចំណោម​ ៨១​ ករណី​។ …

Sen David
https://www.khmertimeskh.com/50673867/land-ministry-issues-more-than-450000-land-titles