​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន​ស្វែងរក​ជំនួយ​ជា​សាច់ប្រាក់​ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​ទាន់​ជា​អាទិភាព​នៅឡើយ​ទេ​

​វិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ជា​ឧស្សាហកម្ម​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឧស្សាហកម្ម​ជា​ច្រើន​ដែល​រង​ការ​ប៉ះពាល់​ដោយ​វីរុស​កូ​វី​ដ​-១៩​ កំពុង​ស្វែងរក​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ទោះបីជា​ចរាចរណ៍​ទំនិញ​ឆ្លង​កាត់ទឹក​កំពុង​ស្ទុះ​ងើបឡើង​វិញ​បន្តិច​នៅ​ខែ​នេះ​ក៏​ដោយ​។​ …​

សន​ សារ៉ាត់
https://www.khmertimeskh.com/50749687/logistics-sector-seeks-cash-aid-but-its-not-yet-a-priority/