ពលរដ្ឋ​រីករាយ ក្រោយ​លោក​ ហ៊ុន សែន សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​វារីអគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​ ២

វារីអគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​ ២ ​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​ភ្លុក ឃុំ​ស្រែគ និង​ឃុំ​ក្បាលរមាស ស្រុក​សេសាន​ដោយ​មាន​ទំនប់​ប្រវែង ៦,៥ ​គីឡូម៉ែត​ដែល​វែង​បំផុត​ក្នុង​ទ្វីប​អាស៊ី​ក្រោម​វិនិយោគ​រួម​គ្នា​រវាង​ក្រុមហ៊ុន Hydrolancang International Energy របស់​ចិន​ដាក់​ទុន​វិនិយោគ​ចំនួន ៥១ ​ភាគរយ​, ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់​ខ្មែរ​ដាក់ទុន​ចំនួន ៣៩ ​ភាគរយ និង​ក្រុមហ៊ុន EVNI របស់​វៀតណាម ដាក់ទុន​វិនិយោគ​ចំនួន ១០ ​ភាគរយ​។ ការវិនិយោគ​នេះ​តាម​រូបភាព​សាងសង់​ដំណើរការ​ផ្ទេរ (BOT) មាន​រយៈពេល​សម្បទាន ៤៥ ​ឆ្នាំ​ដែល​ក្នុង​នោះ​រយៈពេល​ ៥ ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​ដំណើរការ​សាងសង់ និង​ ៤០ ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2SaSS3T