​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ ២២​ ភាគរយ​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​ ១​ ឆ្នាំ​ ២០២០

ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​ធ្លាក់​ចុះ​ ២២​ ភាគរយ​នៅ​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​ ១​ នៃ​ឆ្នាំ​នេះ​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​មាន​ប្រហែល​ ៥៤៤​ លាន​ដុល្លារ​បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ទី​ ៤​ ឆ្នាំ​ ២០១៩​។​ ចាប់ពី​ខែមករា​ ដល់​ខែមីនា​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ សកម្មភាព​ជួញដូរ​ផ្សារភាគហ៊ុន​របស់​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ​ (PPSP)​ មាន​លក្ខណៈ​សកម្ម​ខ្លាំង​ដែល​ស្មើនឹង​ ៣៣​ ភាគរយ​នៃ​ចំនួន​ភាគហ៊ុន​សរុប​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួញដូរ​។​ …​

សុខ​ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50726057/market-capitalisation-fell-by-22-percent-in-q1-2020/